Edukační video, kde se děti formou pohádky dovědí vše o recyklaci starého elektra, vzniklo
v souvislosti s úspěšným projektem pro rodiny s dětmi "O zakleté Elektrolhotě
aneb jak chytrý Janek řešení našel".

O recyklaci
Víte, co je to recyklace?Recyklace je, když ze starého utvoříme nové.Co je ale takový elektrospotřebič? Všechno co doma máte a funguje na elektriku,
je elektrospotřebič. Jsou to pomocníci ve vaší domácnosti, ale jen do chvíle, než se pokazí.
Co s pračkou, která už nepere? Co s ledničkou, která už nechladí? Co s vrtačkou, která už nevrtá a nejde ani opravit?Ano, koupíte si novou. Ale co uděláte s tou starou? Kam ji dáte? Zase do popelnice?Ne, tam určitě nepatří. Ani do lesa ji nezavezete. Patří do sběrného dvora nebo ji můžete odnést zpátky do obchodu. Ze sběrného dvora putují vysloužilé elektrospotřebiče dál do recyklační továrny. Tam se z nich odstraní nebezpečné látky a pak se dále recyklují.

Všichni máte doma mikrovlnku. Víte, z čeho je vyrobená? Jak vypadá? Je to malá kovová skříňka s plastovými tlačítky a dvířky se sklem. Dnešní elektrospotřebič se tak skládá ze železa, plastu a skla. Moderní stroje dokážou z vysloužilých elektrospotřebičů tyto složky odstranit. Získané suroviny – kovy, plasty aj. - pak poslouží jako
materiál k výrobě nových elektrospotřebičů. Z recyklační linky pak putují do výrobních závodů. Tam z nich vyrobí nové, krásnější
a modernější elektrospotřebiče a v prodejnách elektra si je znovu můžete koupit. Koloběh spotřebiče se nám tak recyklací uzavírá.

Dřív, než si koupíte něco nového, vždy
je třeba zbavit se toho starého. A pokud to uděláte tímto způsobem, chráníte hlavně přírodu.

Pohádkový příběh

Bylo, nebylo, v jedné chaloupce u lesa žil Janek se svojí matkou. Chaloupku měli malou a skromnou, ale zato měli krásnou velkou pec, na které máma vařila a Honza na ní lehával, aby si mohl odpočinout. Ale nemyslete si, to nebyl takový ten líný a hloupý Janek, jak se o něm povídá, že by jenom na peci ležel. Náš Honza byl moc hodný a pracovitý kluk a na peci lehával, jen když si chtěl odpočinout. Ale jak už to tak chodí, časem všechny věci zestárnou a i naše pec jednou zestárla a dosloužila. Byla celá prodřená a máma, když na ní vařila, tak všechno

jídlo připálila a celou chaloupku začoudila. Povídá: ,,Janku, takhle už to dál nejde, musíš jít do světa a koupit novou pec.“ Podívej, takhle se vařit prostě nedá. Já mám nápad. Víš co, Honzo? Já jsem slyšela, že někde ve světě existuje vesnice, která se jmenuje Elektrolhota a v ní se dá sehnat úplně nový moderní sporák. Honzo, prosím, mohl bys jít do světa a Elektrolhotu najít a ten sporák mi třeba vysloužit?“ A protože byl Honza hodný kluk, mámě to slíbil. Vydal se do světa. Jenže vůbec nevěděl, kde taková Elektrolhota leží. Jenom o ní vždycky slyšel. Tak

musel projít skoro půl světa, než Elektrolhotu našel. Přešel veliké hory, hluboké lesy, až jednoho dne za šípkovým keřem se mu otevřela vesnička jako na dlani. Povídá: To bude určitě Elektrolhota. Nikdy tak hezkou vesničku ještě neviděl. Přišel na náves a najednou se dívá, ouha, co to je? Tohle že má být Elektrolhota? Kde mají nové věci? Vždyť tady je spousta starých krámů! Staré pračky, staré ledničky, rozbitá televize! No to je samý brak! Tohle asi nebude Elektrolhota. Co to tady dělá? Přišli za ním Elektrolhoťané a povídají: „Honzo, kdybys Ty věděl, co nám se stalo.

My jsme ta známá Elektrolhota, ve které se dělají nové ledničky, nové sporáky i nové televize. Jenže, co s těmi starými? Víš, chtěli jsme je naložit a odvést támhle za humna k nesu. Jenže ráno jsme se probudili a všechny vysloužilé elektrospotřebiče jsme měli zpátky na návsi. A tak je to každý den. Všechno staré, co do lesa vyvezeme, se nám ráno objeví na návsi. A je toho čím dál víc! Nevíš, Honzo, proč se to tak děje a co máme dělat? Honza povídá:,,To je dobře, že jsem sem přišel. Vždyť by vás ta hromada starých spotřebičů úplně zavalila. A kde by jsme měli

Elektrolhotu. Moc dobře vím, proč se to tak děje. Vy chcete mít tady ve vesnici čisto a všecky staré a rozbité věci nosíte za humna do lesa. Ale tam se to přírodě nelíbí. Ta chce mít taky čisto. Víte, jak to u nás v lese vypadá? Všechno tam voní, kytky rostou, ptáčci zpívají, zajíčci si s veverkami hrají na honěnou a jeleni troubí svoji písničku. Tak by to mělo vypadat i u vás. Copak vy nevíte, že staré elektrospotřebiče se nesmí vyhazovat. Tady se musí recyklovat!“ A Elektrolhoťané povídají: ,,Recyklovat?! Co to je?“ Honza říká:,,Vy nevíte, co to znamená

recyklovat? Tak já vám to povím. Recyklovat znamená, že ze starých věcí můžeme udělat věci nové. A nezbude nám žádný odpad. A já vám ukážu, jak se to dělá. Teda jestli budete chtít.“ Samozřejmě že Elektrolhoťané chtěli, aby měli vesničku zase čistou. Honza jim poradil, jak se recykluje. Nejdříve se musí všechny věci roztřídit. Na jednu hromadu velké elektrospotřebiče, ledničky, pračky, na druhou hromadu dali malé elektrospotřebiče, fény, žehličky, na třetí hromadu donesli všechno, co dříve svítilo, lampy, baterky, na čtvrtou hromadu přinesli

rozbité televize. Tak všichni třídili, dělali hromádky jednu vedle druhé tak, jak jim Honza poradil. Když měli všechny hromádky hotové, Honza zavolal do Elektrowinu. Je to velká firma, která poslala nákladní vozy a ty odvezly všechny kupičky do továrny. Tam staré elektrospotřebiče rozebrali, roztřídili, rozemleli a roztavili a udělali z nich nové výrobky. Představte si, že najednou v Elektrolhotě bylo úplně čisto. Honza jim poradil, jak se recykluje. Nejdříve se musí všechny věci roztřídit. Na jednu hromadu velké elektrospotřebiče, ledničky, pračky, na druhou hromadu

dali malé elektrospotřebiče, fény, žehličky, na třetí hromadu donesli všechno, co dříve svítilo, lampy, baterky, na čtvrtou hromadu přinesli rozbité televize. Tak všichni třídili, dělali hromádky jednu vedle druhé tak, jak jim Honza poradil. Když měli všechny hromádky hotové, Honza zavolal do Elektrowinu. Je to velká firma, která poslala nákladní vozy a ty odvezly všechny kupičky do továrny. Tam staré elektrospotřebiče rozebrali, roztřídili, rozemleli a roztavili a udělali z nich nové výrobky. Představte si, že najednou v Elektrolhotě bylo úplně čisto.

Kvíz
PRO CHYTRÉ HLAVIČKY
1.
Co je recyklace?
aRozdrcení elektrospotřebiče
a vyvezení na skládku
bVyužití elektrospotřebiče
pro další účel
cOprava elektrospotřebiče
2.
Co způsobí černá
skládka na nevhodném
místě?
aHnojí půdu
bMůže znečistit spodní vodu
cNic, bude trvat spoustu let než
by mohla škodit
i
0,5kg plastu a nejen to
sa může získat třeba recyklací
vysloužilé žebžíčky.
3.
Kolik lahví je možné
vyrobit z 0,5kg plastu?
a20
b10
c30
4.
Jak si vedou češi ve
srovnání s evropu
v recyklaci ledniček
a mrazniček?
V žebžíčku jsou:y
a1.
b5.
c9.
5.
i
Existují místa,
kde je možné
odevzdat
k dalšímu využití
obaly, baterie
i rozbitý mobil
zároveň...
Jak se toto
místo nazýva?
aSkládka
bTřídící linka
cSběrný dvůr
6.
Vyřazená
elektrozařízení
obsahují zejména:
aDrahé kovy
bDřevo
cPVC
Písničky
o jankovi

Když někdy království zahalí mraky

tak hloupý Honza sbalí saky paky

Vydá se přes vysoké hory,

přes sedmero řek a doly

protože král si zkrátka neví rady

Janek je nucen bojovati s draky

zlobivým čertům načechrává fraky

Odvážně pustí se do boje, recykluje el. přístroje

protože ví, že dělá se to taky

Honza není rytířem, nebojuje s přízní žen

jeho sokem zůstávají braky

Když v království postrádají Honzu

může mít král třeba sochu z bronzu

Nedokáže to co Jan, recyklovat jako pán

není mnoho takovýhle borců

Pohádky končí zazvoněním zvonců

našemu příběhu však není konec konců

Ať si Honza nebo Jan, ať si dítě nebo pán

recykluj a choď do sběrných dvorců

Honza není rytířem, nebojuje s přízní žen

jeho sokem zůstávají braky

nechladí a nežehlí

Když se stane, že spotřebič nemá šťávu,

když má to za sebou a pošlete ho k pánu

Když to nepeče a nemrazí, nechladí a nežehlí

když mu nadáváte do nefunkčních krámů

Nový lepší za ten starý vymění se

starý překáží a na nic nehodí se

Je to brak a starý krám, kampak já ho asi dám?

nad otázkou kam s ním stále přemýšlí se

Váš nefunkční spotřebič elektrický k recyklaci patří jako jiné věci přeci

To se ví, že nový model to je třída

že staré s novým po čase se prostě střídá

Kam ty staré vyhodím, jak si s tímhle poradím

jednou za čas každý z nás ty trable mívá

Když opravář nad tím krámem zlomí hůlku

spotřebič urazil cesty jenom půlku

Na tu druhou to se ví, pošleme ho zase my

vypraví se expres do sběrných útulků

Váš nefunkční spotřebič elektrický k recyklaci

patří jako jiné věci přeci

Recyklovat bude se pak bez okolků

bez třídění jak je známo, není vdolků

Co se s ním děje pak, vezmou na něj šroubovák

rozeberou ho pak na sto tisíc dílkův

I elektrický spotřebič se jednou zkazí

rozebereme ho na součástky drazí

Bude zase k užitku, pozná spoustu zážitků

ze starého bude zase nové přeci